Запитання і відповіді № 26. Аптечка на підприємстві потрібна

04.10.2016

Аптечка на підприємстві потрібна

Чи потрібна на підприємстві аптечка?

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що їх використовує працівник, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці згідно зі ст. 153 КЗпП. Тому доречно у колективному договорі передбачити умови забезпечення медичного обслуговування, до того ж цього вимагає і ст. 13 КЗпП.

Крім того, згідно з п. 3 ст. 21 Закону України від 23.09.99 р. №1105 «Про загальнообов&#146язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», на фонд соціального страхування від нещасних випадків покладено сприяння створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання. Так, у разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов&#146язаний терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу (п. 8 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою КМУ від 25.08.2004 р. №1112). Зрозуміло, що одним із способів надання першої медичної допомоги є придбання роботодавцем аптечки першої медичної допомоги.

Єдиним нормативним документом, у якому зазначено вимоги щодо наявності та комплектації медичних аптечок на всіх підприємствах, установах і організаціях, є Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені Наказом Комітету нагляду за охороною праці України та Мінпраці від 10.02.99 р. №21.

Аптечки першої медичної допомоги (сумка з набором медикаментів та медзасобів) у бухгалтерському обліку відносять до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).

На нашу думку, дотримання норм законодавства про охорону праці дає можливість підприємству витрати на придбання аптечки, її оновлення, доукомплектування включити до складу валових витрат згідно з пп. 5.2.1 Закону про прибуток. При цьому варто оформити наказ по підприємству про необхідну наявність аптечних медикаментів для працівників.

Також нагадаємо, що Закон про прибуток розглядає МШП як запаси, вартість яких з метою оподаткування підлягає обліку приросту (убутку) за п. 5.9 Закону про прибуток.

Розглянємо на прикладі бухгалтерський та податковий облік придбання аптечки підприємством.

Підприємство придбало 4 комплект аптечок по 95 грн загальною вартістю 380 грн. За розпорядженням керівніцтва три з них передано на робочі місця. Крім того, з метою доукомплектування аптечок підприємство придбало вироби медичного призначення на загальну суму 53,60 грн, у тому числі:

— 4 упаковки бинтів по 0,90 грн — усього 3,60 грн без ПДВ;

— 20 шприців по 0,70 грн — усього 14 грн без ПДВ;

— 4 парі рукавичок медичних по 3 грн — усього 12 грн без ПДВ;

— 4 рулони лейкопластиру по 6 грн — усього 24 грн, у т. ч. ПДВ 4 грн.

Короткий опис статті: аптечка ВСЕ для бухгалтерів, підприємців, юристів, кадровиків. Новини та аналітика від редакції ДЕБЕТУ-КРЕДИТУ. Форуми, журнал, вебінари, бланки, календарі

Джерело: Запитання і відповіді № 26 :: Аптечка на підприємстві потрібна

Також ви можете прочитати