Тема 10. Асептика, АНТИСЕПТИКА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ. МЕТОДИ

25.09.2015

Тема 10. Асептика, АНТИСЕПТИКА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ. МЕТОДИ АСЕПТІКІГ дезінфекції СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ АПТЕКІ.МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Запитання для підготовки

Визначення зрозуміти асептика, антисептика, дезінфекція.

Стерилізація, методи стерилізації, апаратура.

Методи контролю стерильності.

Асептика — комплекс заходів, спрямованих на попередження попадання мікробів на (в) небудь про’єкт: операційне поле, бактеріологічний бокс, певні виробничі приміщення, стерильний розчин або препарат (розчини для ін’ін’єкцій, очні краплі). Робота мікробіологів, хірургів і багатьох працівників, пов’язаних з виготовленням та використанням лікарських засобів, проводитися із застосуванням методів асептики. Створення асептичних умов передбачає дезінфекцію приміщень, стерилізацію інструментів і матеріалів.

Антисептика позначає використання хімічних речовин (антисептиків), що вбивають або пригнічують розмноження хвороботворних та інших мікроорганізмів, що знаходяться на шкірі і слизових оболонках макроорганізму.

Дезінфекція-знищення в (на) якому об’суб’єкті або в навколишньому середовищі патогенних мікробів, що викликають інфекційні хвороби. Мета дезінфекції — перервати шляхи передачі та поширення інфекційного захворювання. Для дезінфекції використовують фенол, формалін, сполуки хлору (хлорамін, хлорне вапно), йод, сулема, перекис водню, поверхнево-активні речовини, тобто антисептики, а також термічні, променеві та інші впливи.

Стерилізація — процес, спрямований на повне знищення в об’суб’єкті всіх життєздатних мікроорганізмів і їх спор. Знання і вміле застосування методів стерилізації необхідно провізору, кожному працівникові медичної та мікробіологічної промисловості, фармацевта.

3 Замовлення № 9036

Методи стерилізації поділяють на три групи: фізичні, хімічні та фізико-хімічні. До фізичних способів стерилізації відносяться: стери-лізація високою температурою, УФ-опроміненням, іонізуючого-

зірующім випромінюванням, ультразвуком, фільтруванням через спеціальні бактеріальні фільтри.

Стерилізація високою температурою

Стерилізація високою температурою є одним з найбільш надійних і зповсюджених методів стерилізації. Вона проводитися прожарюванням предметів на півмаскою’ї пальника, кип’ятінням, сухим жаром, пара під тиском і текучим паром.

Прожаренні на півмаскою’я стерилізують бактеріальні петлі, пінцети, предметні скла і деякі дрібні інструменти (голки, гачки, лопатки). Температура півмаскою’я пальника досягає 1560 ° С. При прожаренні відбувається згорання мікроорганізмів і їх спор.

Стерилізацію сухим жаром або гарячим повітрям проводять у сухожарових стерилізаторах, які можуть бути використані для стерилізації скляних, металевих і порцелянових предметів, попередньо загорнутих у папір або закритих ватно-марлевими пробками для збереження стерильності після стерилізації. Крім того, сухим жаром можна стерилізувати термостійкі порошкоподібні лікарські засоби (тальк, біла глина, окіс цинку та ін), мінеральні та рослинні олії, жири, ланолін, вазелін, віск. Режими стерилізації деяки’єктів наведено в табл. 2.

Кип’ятіння — найпростіший спосіб стерилізації голокосту, шприців, хірургічних інструментів, гумовіх трубок. Для цього застосовують спеціальні стерилізатори для інструментів. Стерилізацію проводять протягом 20-30 хв. Для усунення жорсткості води та підвищення температури кипіння у воду корисно додати 1-2% бікарбонату натрію. Однак слід пам’ятати, що суперечки деяких бацил і вірусні частки (збудник гепатиту) можуть витримувати кип’ятіння протягом кількох годин.

Стерилізацію текучою пара застосовують у тих випадках, коли стерилізується матеріал змінює свої властивості при температури вище 100 ° С. Таким способом стерилізують розчини, що містять вуглеводи, вітаміни, молоко та ін Використовують автоклав з незакріпленої кришкою і відкритим паровипускного краном або спеціальний апарат Коха. Оскільки при 100 ° С багато спорові форми зберігають свою життєздатність,

Таблиця 2 Режими стерилізації в сухожарові стерилізаторі Об’єкт стерилізації Маса об-зразка, м Температу-ра, ° С Годину, хв Термостійкі порошкообраз До 25180 30 ві лікарські речовини 200 30 26-100 180 40 200 20 101-200 180 60 200 20 Мінеральні і рослинні До 100180 30 масла, жири, віск, ланолін, 101-500 180 40 вазелін 200 20 Скляні, металеві та — 180 20 порцелянові предмети 200 10

вдаються до дробової стерилізації, нагріваючи стерилізується матеріал текучою парою при 100 ° С 30 хв 3 рази через кожні 24 рік з витримуванням стерілізуемих об’єктів між стерилізації при 18-37 ° С. За цею годину спорові форми мікробів проростають і перетворюються у вегетативні, які гинуть при повторних прогріву.

Тиндалізація — вид дробової стерилізації, який застосовують до об’єктів, що містить речовини, що розкладаються і денатуруються при 100 ° З (вітаміни, деякі очні краплі, поживні середовища). При цьому нагрівають стерилізується об’єкт на водяних банях з терморегулятором при 60-65 ° С 5 разів або при 70-80 ° С 3 рази по 60 хв з витримуванням між стерилізації при температури 18-37 ° С. Недолік дробової стерилізації — можливість утворення суперечка вегетативними клітинами, утвореними з пророслих спор.

Стерилізація пара під тиском — найбільш на-Дежнев і часто вживаний спосіб. Він заснований на нагріванні матеріалу насиченою водяною пара при тиску вище атмосферного у спеціальних приладах-стерилізаторах водопарової (автоклавах). Спільна дія високої температури і парі забезпечує ві-сокую ефективність даного способу. При цьому поги-говорять вегетативні клітини і спори мікроорганізмів. Скляні, металеві та порцелянові предмети 3 *

67 Таблиця З

Режими стерилізації в автоклаві Температура, ° С

Годину, хв

Обсяг зразка, мл До 100

119-121 100 або ПО 119-121

і00 або 110 119-121 100 або

101-500

45 12-15 60

501 — 1000

стерилізують в автоклаві при 119-121 ° С (додатковий тиск 1 -1,1 атм) 20-40 хв; перев’язувальні матеріали (вата, лігнін, марля), лігатурний шовк, білизна, фільтрувальна папір, коркові і гумові пробки, пергамент, вироби з гуми, целюлози, деревини стерилізують при 119-121 ° С 20-30 хв; мінеральні, рослинні олії, жири стерилізують при тихий же умовах 120 хв у герметично закритих посудинах. Розчини для ін’ін’єкцій, очні краплі, дистильовану воду і воду для ін’ін’єкцій — при 119-121 ° С або 110 ° С (додатковий тиск 0,5 атм) або текучою пара (табл. 3).

Стерилізацію фільтруванням застосовують у тих випадках, коли субстрати не витримують нагрівання, зокрема розчини білків, сироватки, деякі вітаміни, леткі речовини. Для фільтрації використовують спеціальні фільтри, що затримують мікробні клітини як механічно, так і шляхом адсорбції клітин на фільтруючому матеріалі.

Як правило, бактеріальні фільтри пропускають віруси і бактеріофаги. Найбільш широко використовують два типи фільтрів: мембранні та фільтри Зейтца. Перед вживанням фільтруючий пристрій має бути простерилізовано. Мембранні фільтри стерилізують, помістивши їх у дистильовану воду, автоклави-рованієм або тривалим кип’ятінням. Тримач сте-ріліз окремо, автоклавіруя. Прилад збирають в асептичних умовах безпосередньо перед роботою. Фільтри Зейтца автоклавують в зібраному вигляді, перед-ньо загорнувши в папір.

Стерилізація опроміненням

УФ-промені лампи ультрафіолетового випромінювання (БУВ-15, БУВ-30) широко використовують для знезаражування повітря лікувальних установ, цехів заводів, аптек, бактеріологічних боксів і лабораторій. УФ-лу-чн можна використовувати для стерилізації прозорих розчінів термолабільних речовин (деяких білків, вітамінів, антибіотиків), поміщених в судини з кварцового скла і налитих тонким шаром. При цьому судини необхідно періодично струшувати, оскільки УФ-промені мають порівняно малою проникаючою здатністю.

Променеву стерилізацію використовують у різних галузях медичної та мікробіологічної промисло-вості для стерилізації матеріалів, що не витримують термічних або хімічних способів обробки (деякі лікарські засоби, у тому числі антибіотики і гормони, біологічні тканини, вироби з пластмас одноразового користування, наприклад систем для переливання крові, шприців і т. п.). Вибір дози опромінення залежить від стерилізується об’об’єкта та його ініціальної контамінації. Як джерело у-випромінювань-ня використовують С60. При виборі дози стерилізації необхідно керуватися двома вимогами: по-перше, опромінення має чинити на мікроорганізми бактерицидну дію, по-друге, стерилізація не повинна змінювати якості оброблюваних об’єктів. Необхідний контроль залишкової радіації виробів. Ос-новні переваги променевої стерилізації: можливість обробки термолабільних матеріалів, стерилізації об’єктів в упакованому вигляді, включення стерилізації в безперервний виробничий процес.

Короткий опис статті: асептика і антисептика Тема 10. Асептика, АНТИСЕПТИКА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ. МЕТОДИ АСЕПТІКІГ дезінфекції СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ АПТЕКІ.МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ: Питання для подготовкіОпределеніе зрозуміти асептика, антисептика, дезінфекція.Стерілізація, методи стерилізації, апаратура.Методи контролю стерільності.Асептіка — комплекс заходів, спрямованих на попередження попадання мікробів на (в ) тема 10. асептика, антисептика, дезінфекція, стерилізація. методи

Джерело: Тема 10. Асептика, АНТИСЕПТИКА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ. МЕТОДИ

Також ви можете прочитати