ТехноР.РѕРіРеСЏ обрабоСРєРе древесРеРЅС Р°РЅСРесепСРеРєРѕРј РІ домашнРеС.

10.09.2015

ТехнологРеСЏ обрабођкРе древесРеРЅС» анђРесепђРеРєРѕРј РІ домашнРеС… условРеСЏС…

СодержанРеРµ

 • КакРеРµ элеменђǻ РґРѕРјР° Рєр»Ре кварђРеСЂС» СЃС’РѕРеС’ обрабаǒєднаний З»РІР°З’являється СЊ?
 • Как вѻбраǒявляється СЊ З…РѕСЂРѕС€РеР№ анђРесепђРеРє?
 • Как РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’СЃСЏ обрабођка дерева анђРесепђРеРєРѕРј СЃРІРѕРеРјРе рукамРе

  лерево ※ РѕРґРеРЅ РеР· самѻ… недорогРеС… Ре РїСЂРѕСЃС’З»… РІ РеспользованРеРе СЃС’СЂРѕРеђельнѻ… РјР°З’являється ерРеалов, благодаря LJему Ременно РїРеломаǒявляється ерРеалѻ пользуюђся накр±РѕР»СЊС€РµР№ популярносђью РІ часђном СЃС’СЂРѕРеђельсђве. РќРѕ РєСЂРѕРјРµ положРеђельнѻ… качесђв, дерево обладаеђ Ре недосђаǒявляється камРе, З’являється акРеРјРе как: подверженносђь РіРЅРеенРеСЋ, разрушенРеРµ РеР·-Р·Р° появленРеСЏ плесенРе Рєр»Ре насекомѻ…, возможносђь возгоранРеСЏ. РешРеС’ СЌС’Ре проблемѻ, поможеђ обрабођка древесРеРЅС» анђРесепђРеРєРѕРј, позволяющРеРј сущесђвенно РїСЂРѕРґР»РеС’СЊ СЃСЂРѕРє службѻ СЌС’РѕРіРѕ РјР°З’являється ерРеала.

  КакРеРµ элеменђǻ РґРѕРјР° Рєр»Ре кварђРеСЂС» СЃС’РѕРеС’ обрабаǒєднаний З»РІР°З’являється СЊ?

  Р’ РіСЂСѓРїРїСѓ СЂРеСЃРєР° попадаюђ деревяннѻе элеменђѻ расположеннѻе РІ непосредсђвенном конђакђе СЃ почвой, ǻундаменђом, сђенамРе зданРеСЏ Ре средой СЃ повѻLjеннѻм уровнем влажносђРе, Р° значРеС’, обрабођка анђРесепђРеРєРѕРј пођребуеђся для следующРеС… элеменђов:

  • часђРе деревянного несущего каркаса;
  • половѻе перекрѻǒявляється РеСЏ, лагРе;
  • сђеннѻе перегородкРе, межэђажнѻе Ре пођолочнѻе перекрѻǒявляється РеСЏ;
  • РЅРежнРеРµ венцѻ бревенчаǒявляється З… зданРеР№;
  • любѻе РґСЂСѓРіРеРµ СЃРєСЂС»З’являється З»Рµ деревяннѻе элеменђǻ;

  Как вѻбраǒявляється СЊ З…РѕСЂРѕС€РеР№ анђРесепђРеРє?

  РќР° рѻнке предсђавлено большое РєРѕР»Речесђво анђРебакђерРеальнѻDž З…РеРјРеческРеС… РїСЂРѕРґСѓРєС’РѕРІ разлРечного дейсђвРеСЏ, РѕС’Р»Речнѻх РґСЂСѓРі РѕС’ РґСЂСѓРіР° РїРѕ сосђаву. Р’ целом, РІСЃРµ анђРесепђРеРєРе можно разделРеС’СЊ РЅР° З’являється СЂРе РіСЂСѓРїРїС»:

  • средсђва РЅР° РІРѕРґРЅРѕР№ РѕСЃРЅРѕРІРµ;
  • средсђва РЅР° масляной РѕСЃРЅРѕРІРµ;
  • РєРѕРјР±РеРЅРерованнѻе смесРе РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ современнѻDž З…РеРјРеческРеС… соедРененРеР№;

  РќР°Ребольшей популярносђью пользуеђся средсђво для обрабођкРе древесРеРЅС» РЅР° РІРѕРґРЅРѕР№ РѕСЃРЅРѕРІРµ, З’являється ак как РїРѕРјРеРјРѕ СѓРЅРеС‡З’являється оженРеСЏ плесенРе Ре насекомѻDž, подобнѻе сосђавѻ обеспечРеваюђ надежную огнезащРеС’Сѓ. Также РІСЃСЋ защРеС’РЅСѓСЋ З…РеРјРеСЋ можно разделРеС’СЊ РЅР° сосђавѻ для РїСЂРѕРїРеС’РєРе Рєр»Ре РїРѕРєСЂС»З’являється РеСЏ древесРеРЅС». РџСЂРѕРїРеС’РєР° РїСЂРѕРЅРекаеђ максРемально глубоко РІ древеснѻй массРеРІ, обеспечРевая вѻсокРеР№ анђРебакђерРеальнѻй уровень защРеС’З», РІ З’являється Рѕ время как средсђва для нанесенРеСЏ создаюђ защРеђнѻй слой, ограждающРеР№ поверхносђь РјР°З’являється ерРеала РѕС’ конђакђа СЃ РІРѕРґРѕР№ Ре сѻросђью.

  лля более надежного эѻǻекђа СЃС’РѕРеС’ Респользоваǒявляється СЊ РїСЂРѕРїРеђǻвающРеРµ Ре покрѻвающРеРµ вещесђва вмесђе Р»РеР±Рѕ ођдаваǒявляється СЊ предпочǒявляється енРеРµ анђРесепђРекамРе смешанного З’являється РеРїР°, сочеђающРеРј РІ себе РѕР±Р° СЌС’РеС… эфDŽекђа. Перед РїРѕРєСѓРїРєРѕР№ СЃС’РѕРеС’ РІРЅРеРјР°З’являється ельно РеР·СѓС‡РеС’СЊ РеРЅСЃС’СЂСѓРєС†РеСЋ для средсђва анђРесепђРеческой Ре огнезащРеС’РЅРѕР№ обрабођкРе древесРеРЅС» Ре СѓР·РЅР°З’являється СЊ насколько дейсђвРеРµ препараǒявляється РѕРІ соођвеђсђвуеђ вашРеРј нуждам.

  Как РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’СЃСЏ обрабођка дерева анђРесепђРеРєРѕРј СЃРІРѕРеРјРе рукамРе
  РџРѕРґРіРѕС’РѕРІРеђельнѻе рабођǻ — залог успеха

  Обрабођка дерева, незавРеСЃРеРјРѕ РѕС’ З’являється РѕРіРѕ сђроганѻй Р»Ре СЌС’Рѕ Р±СЂСѓСЃ, Рєр»Ре РѕР±С»З‡РЅРѕРµ бревно для СЃСЂСѓР±Р°, РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’СЊСЃСЏ З’являється олько РІ З’являється РѕРј случае, еслРе древесРеРЅР° Ремееђ необходРемѻй уровень влажносђРе, соођвеђсђвующРеР№ С†Реѻрам указаннѻм РЅР° упаковке анђРесепђРеческого средсђва. Перед З’являється ем, как начаǒявляється СЊ обрабођку древесРеРЅС» анђРесепђРеРєРѕРј, необходРеРјРѕ РїСЂРѕРезвесђРе РІСЃРµ сверлРельнѻе Ре распРелочнѻе рабођǻ, З’являється ак как препараǒєднаний З» дейсђвуюђ РЅР° поверхносђь древесРеРЅС» Ре РІСЃРµ свежРеРµ СЃРєРѕР»З» Ре распРеР»З», РїРѕСЏРІРеРІС€Рееся после обрабођкРе, сђануђ пођенцкр°Р»СЊРЅС»РјРе очагамРе появленРеСЏ плесенРе Ре РіСЂРеР±РєР°. Также крайне важно РѕС‡РеСЃС’РеС’СЊ поверхносђь древесРеРЅС» РѕС’ возможнѻх загрязненРеР№ Ре обезжРеСЂРеС’СЊ поверхносђь, З‡З’являється Рѕ можно сделаǒявляється СЊ РїСЂРе РїРѕРјРѕС‰Ре спецкр°Р»СЊРЅС»З… З…РеРјРеческРеС… препараǒявляється РѕРІ.

  ТехнологРеСЏ обрабођкРе

  После З’являється РѕРіРѕ, как РїСЂРѕРезведенѻ РІСЃРµ РїРѕРґРіРѕС’РѕРІРеђельнѻе рабођǻ, можно РїСЂРеСЃС’СѓРїР°З’являється СЊ Рє обрабођке дерева. ТехнологРеСЏ обрабођкРе завРеСЃРеС’ РѕС’ РемеющРеС…СЃСЏ Сѓ вас средсђв Ре возможносђей. РќР°Реболее эѻǻекђРевнѻм СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј являеђся вѻмачРеванРеРµ древесРеРЅС» РІ разведенном препараǒявляється Рµ, однако СЌС’Рѕ варРеанђ пођребуеђ большРеС… Р·Р°З’являється рађ Ре РІ домашнРеС… условРеСЏС… подобнѻм међодом пракђРеческРе невозможно обрабођаǒявляється СЊ массРевнѻе элеменђǻ, З’являється акРеРµ как СЃС’СЂРѕРїРела Рі лагРе пола. Р’З’являється РѕСЂРѕР№ међод СЃРІРѕРґРеС’СЊСЃСЏ Рє нанесенРеСЋ анђРесепђРеРєР° РЅР° поверхносђь дерева РїСЂРе РїРѕРјРѕС‰Ре РѕР±С»З‡РЅРѕР№ РєРеСЃС’Ре Рєр»Ре валРеРєР°. НаносРеС’СЊ анђРесепђРеРє необходРеРјРѕ равномерно, прокрашРевая РІСЃСЋ поверхносђь дерева. Обрабођка РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’СЊСЃСЏ РІ несколько слоев, РѕР±С»З‡РЅРѕ З’являється ребуеђся РѕС’ 2 РґРѕ 4-5 слоев, более РїРѕРґСЂРѕР±РЅСѓСЋ РенѻормацРеСЋ можно найǒявляється Ре РІ РеРЅСЃС’СЂСѓРєС†РеРе, РїСЂРеложенной Рє вѻбранному вамРе З…РеРјРеческому препараǒявляється Сѓ.

  После З’являється РѕРіРѕ как РїСЂРѕРезведена анђРесепђРеческая Ре огнезащРеђная обрабођка древесРеРЅС», РјР°З’являється ерРеал должен РїСЂРѕСЃРѕС…РЅСѓС’СЊ, РІ есђесђвеннѻ… условРеСЏС…, РІ СЃСѓС…РѕРј провеђрРеваемом повешенРеРе Рєр»Ре РЅР° СѓР»Реце РїРѕРґ навесом. лля сушкРе, РІ завРеСЃРеРјРѕСЃС’Ре РѕС’ вѻбранного сосђава Ре РєРѕР»Речесђва нанесеннѻ… слоев будеђ РґРѕСЃС’Р°З’являється очно РѕС’ 48 РґРѕ 72 часов, после чего элеменђǻ РіРѕС’РѕРІС» Рє РеспользованРеСЋ. Обрабођка анђРесепђРеРєРѕРј СЃРІРѕРеРјРе рукамРе ※ РґРѕСЃС’Р°З’являється очно РїСЂРѕСЃС’РѕР№ процесс, кођорѻй, однако, пођребуеђ РІРЅРеманРеСЏ Ре сосредођоченносђРе.

  НеобходРеРјРѕ РїРѕРјРЅРеС’СЊ, З‡З’являється Рѕ некођорѻе анђРесепђРеческРеРµ средсђва, РјРѕРіСѓС’ Р±С»З’являється СЊ З’являється РѕРєСЃРечнѻмРе Ре рабођаǒявляється СЊ СЃ РЅРеРјРе, надо соблюдая мерѻ предосђорожносђРе. Перед З’являється ем как начаǒявляється СЊ обрабођку деревянного РґРѕРјР° Рєр·СѓС‡РеС’Рµ РеРЅСЃС’СЂСѓРєС†РеСЋ, РїСЂРеложенную Рє препараǒявляється Сѓ. После нанесенРеСЏ Ре просѻханРеСЏ древесРеРЅС»…РеРјРеРєР°З’єднаний З» вѻвеђрРеваюђся Ре обрабођаннѻй РїРеломаǒявляється ерРеал сђановРеС’СЊСЃСЏ полносђью безопаснѻм.

  Короткий опис статті: антисептик для рук СодержанРееКакРеРµ элеменђǻ РґРѕРјР° Рєр»Ре кварђРеСЂС» СЃС’РѕРеС’ обрабаǒєднаний З»РІР°З’являється СЊ? Как вѻбраǒявляється СЊ З…РѕСЂРѕС€РеР№ анђРесепђРеРє? Как РїСЂРѕРеР·РІРѕРґРеС’СЃСЏ обрабођка дерева анђРесепђРеРєРѕРј СЃРІРѕРеРјРе рукам антисептик для рук

  Джерело: ТехнологРеСЏ обрабођкРе древесРеРЅС» анђРесепђРеРєРѕРј РІ домашнРеС… условРеСЏС…

 • Також ви можете прочитати