Профілактика, Енциклопедії & Словники

11.02.2017

Профілактика

в медицині, сукупність заходів щодо зміцнення здоров’я, попередження та усунення причин захворювань людини. Розрізняють індивідуальну і суспільне П. Індивідуальна П. передбачає дотримання правил особистої гігієни (Див. Особиста гігієна) в побуті і на виробництві, громадська П. включає систему заходів з охорони здоров’я колективів. Зміст поняття П. і конкретні форми її здійснення змінювалися на різних етапах історичного розвитку.

ПРОФІЛАКТИКА (від грецького prophylaktikos — запобіжний), 1) у медицині — система> заходів щодо попередження хвороб, збереження здоров’я і продовження життя людини. 2) (Технічне) запобіжні заходи для підтримки технічного об’єкта в справному або працездатному стані (ремонт, чищення, мастило тощо).

(грец. prophylaktikos запобіжний) в медицині — сукупність попереджувальних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я; в СРСР П. є основним принципом охорони здоров’я населення.

профілактика 2 — сукупність заходів, спрямованих на попередження конкретних захворювань або патологічних станів.

профілактика антидотна (грец. antidotos засіб проти чого-небудь, протиотрута) — П. отруєнь або уражень отруйними речовинами, заснована на застосуванні засобів знешкодження отрут в організмі (антидотів).

профілактика індивідуальна — П. здійснюється індивідуумом і заснована на дотриманні правил особистої гігієни в побуті і праці.

йодна профілактика — П. захворювань ендемічним зобом, заснована на використанні у харчуванні кухонної солі, збагаченої йодистим калієм.

профілактика громадська (син. П. соціальна) — П. спрямована на охорону і зміцнення здоров’я колективу і всього суспільства.

профілактика соціальна — див. Профілактик.

Профілактика I Пр?ктика (грец. prophylaktikos запобіжний, попереджувальний)

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня здоров’я людей, їх творчого довголіття, усунення причин захворювань, у т. ч. поліпшення умов праці, побуту і відпочинку населення, охорони навколишнього середовища.

Короткий опис статті: профілактика-це профілактика запобігання, попередження, запобігання
Словник російських синонімів Профілактика,

Джерело: Профілактика — Енциклопедії & Словники

Також ви можете прочитати