Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

11.07.2016

Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати. — презентація
Схожі презентації
Презентація на тему: » Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.» — Транскрипт:

1 Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

2 Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати заради нього часткою самого життя, оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим. М. Монтень. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

3 ТЕМА: « Культура здоров’я як фактор формування здоров’єзбережувальної середовища школи » Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

4 Тому одним із пріоритетних завдань, що стоять перед сучасною школою, є збереження і зміцнення здоров’я дітей. Даний напрямок роботи є предметом валеології. У законі РФ «Про освіту» (ст. 51) сказано: «Освітнє установа створює умови, що гарантують охорону і зміцнення здоров’я учнів» Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

5 «Валеологизация» освітнього процесу складається з культури здоров’я та формування здоров’язберігаючих умов в освітній установі. У зв’язку з даним напрямком роботи необхідно виявити шляхи і способи формування культури здоров’я. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

6 Культура здоров’я ( в освітньому процесі) – це сукупність елементів, що надають життєво значущий вплив на нормальну діяльність дитячого організму в процесі освіти. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

7 1).ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ З УРАХУВАННЯМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ УМОВ 4).СПРИЯТЛИВИЙ ЕМОЦІЙНИЙ КЛІМАТ В КОЛЕКТИВІ 3).ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ 2).СОЦІАЛЬНО — ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ Елементи, що визначають культуру здоров’я: Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

8 Освіта — культура — здоров’я є фундаментальною основою здоров’єзбережувальної системи, стратегічною метою якої є формування культури здоров’я. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

9. Кілька концептуальних позицій: 1. Цілеспрямований характер всього навчально-виховного процесу щодо формування культури здоров’я учнів: — набуття та засвоєння знань про те, як зберегти своє здоров’я і попередити його порушення; — розвиток умінь і навичок безпечної, здорової життя; виховання культури здоров’я (поведінки, харчування, спілкування, побуту, праці, відпочинку, дозвілля тощо); — виховання працелюбності, духовної культури, патріотизму, національної самосвідомості, толерантності; — формування стійкого імунітету і негативного ставлення до тютюну, алкоголю, наркотиків і впливу деструктивних релігійних культів і організацій; — виховання гуманістичних орієнтирів поведінки, що виключають жорстокість, насильство над особистістю; — виховання потреби у заняттях фізичною культурою, загартовування і удосконалення фізичних здібностей і можливостей організму людини; — формування культури взаємодії з природою, навколишнім світом; — розвиток умінь надати першу медичну допомогу; — формування в учнівської молоді знань про здоровій сім’ї, роль батьків у вихованні здорових дітей. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

10 2. Цілісність навчально-виховного процесу. Цілісність передбачає, що всі аспекти навчально-виховного процесу повинні бути спрямовані на формування культури здоров’я учнів. Це тривалий процес, він не може носити тимчасовий, половинчастий характер і вимагає використання всіх засобів, форм, методів. Цілісність означає, що здорове життя людини ми розглядаємо в єдності всіх її складових: психічне, фізичне, соціальне і духовне здоров’я. Цілісність передбачає і те, що процес формування культури здоров’я учнів охоплює і навчання, і розвиток, і виховання дітей, і це, в першу чергу, відбивається на функціях управління освіти. 3. Оновлення змісту освіти та використання здоров’язбережувальних технологій. Наприклад, музика несе в собі величезний здоров’язберігаючий потенціал, який, на жаль, не завжди використовується в освіті. Оновлення змісту освіти — це не тільки нова інформація, яку можна сьогодні отримати через Інтернет або довідники, але і такий зміст, який треба критично вивчити і втілити в персональний досвід здорового життя. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

11 4. Розвиток рухової активності та облік індивідуально-особистісних можливостей учнів в умовах конкретного навчального закладу. Як відомо, духовно і фізично здорові люди набагато швидше адаптуються в науці та виробництві, успішніше освоюють нові види діяльності, краще виконують свою роботу. Тому розвиток рухової активності як фактора зміцнення здоров’я потрібно розглядати головним чином як соціальний захист інтересів розвивається особистості стосовно до нових социальноэкономическим умов, коли людина пропонує свої послуги на ринку праці. 5.Залучення всіх учасників освітнього процесу різноманітні форми діяльності по збереженню і зміцненню здоров’я. Освіта буде виконувати функцію зміцнення здоров’я підростаючого покоління в тому випадку, якщо здоров’ю будуть не тільки навчати, але здоров’я стане способом життя. Приклад такого способу життя повинні показати педагоги, батьки, громадськість. Для формування культури здоров’я учнів необхідно насамперед зацікавлена і творче ставлення до роботи всього педагогічного колективу: від працівників Міністерства освіти до вчителя, вихователя, викладача і науковця в кожному освітньому закладі. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

12 Здоров’я не все, але все без здоров’я – ніщо. Сократ. Школа покликана забезпечити здоровий спосіб життя для всього шкільного колективу шляхом створення навколишнього середовища, сприятливого для зміцнення здоров’я. Основні напрямки роботи умовно розділені на три взаємозалежні групи. 1.Для учнів 2.Для вчителів і співробітників школи 3.Для батьків Профілактика і оздоровлення Освітній процес Інформаційно-консультативна робота Профілактичні заходи Психотерапевтична програма Інформаційно — консультативна робота Участь у створенні внутрішкільного середовища Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

13 Профілактика і оздоровлення: Регулярне проходження диспансеризації. Використання матеріально-технічної бази. Ранкова загальношкільна зарядка. Фізкультурна розминка, під час навчального процесу, активізації роботи головного мозку та релаксації органів зору. Навчання навичкам самоконтролю і самодіагностики. Збалансоване харчування. Фізкультурно-оздоровча робота Освітній процес: Використання здоров’язберігаючих освітніх технологій: розвиток проектних технологій, різнорівневого та модульного навчання, колективного взаємонавчання і міждисциплінарної інтеграції. Раціональне розклад. Для учнів Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

14 Профілактичні заходи: Лікувальна фізична культура. Тренажерний зал. Аеротерапія. Психотерапевтична програма: Психологічні тренінги. Індивідуальні консультації. Розвиток навичок по відновленню сприятливого емоційного стану. Консультації та рекомендації по роботі з учнями та батьками. Для вчителів і співробітників школи Інформаційно-консультативна робота: Тематичні семінари та педагогічні поради. Курси підвищення кваліфікації. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

15 Інформаційно-консультативна робота: Інформація про результати диспансеризаций і додаткових медичних досліджень. Університет для батьків з питань здорового способу життя. Консультації лікарів-фахівців. Консультації та рекомендації шкільної психологічної служби. Батьки Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

16 Здоров’я – основна і справжнє надбання людини. Незалежно від педагогічних цілей будь-якої освітній процес не повинен шкодити здоров’ю і враховувати ресурси здоров’я кожної дитини. Саме тому в навчанні використовуються особистісно-орієнтовані технології, які забезпечують гармонійний фізичний, розумовий і психологічний розвиток учнів. Практична реалізація здоров’єзбережувальної технології навчання здійснюється базуючись на наступних принципах. облік особливостей даної вікової групи учнів; облік стану здоров’я учня та його індивідуальних психофізіологічних особливостей ( інформаційна база включає стан здоров’я, особливості психіки і функціональний стан учнів); структурування уроку з врахуванням змін працездатності; використання на уроках здоров’язберігаючих дій (оптимальна щільність уроків, чергування видів навчальної діяльності, поважний стиль спілкування, емоційна розрядка, фізкультурна пауза, правильна робоча поза, позитивні емоції). Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

17 Як безжально часом людина ставиться до свого організму. Завантажує його стресами, надмірним харчуванням, надмірними навантаженнями. З ранніх років нам твердять про те, що тіло – це помічник людини в забезпеченні його самого матеріальними благами. Тіло потрібно тренувати, завантажувати роботою, вчити виконувати максимально можлива кількість рухів, які допомагають у досягненні мети. І рідко-рідко, коли серед цих авангардних звучало закликів поняття любити своє тіло, бути з ним у співдружності, допомагати йому в збереженні здоров’я і молодості. Щоб любити, треба це знати. І щоб допомогти розібратися в основах здорового способу життя, його принципи та складових, ми сьогодні проводимо цей педрада. Реформа змісту освіти і модернізація освітньої системи передбачають обов’язкове впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес. Висока суспільна потреба в технологіях, що зміцнюють і зберігають здоров’я учасників освітнього процесу, обумовлена, насамперед, тим, що рівень здоров’я дитячих колективів у 90-х роках різко знизився порівняно з 60-70-ми роками. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

18 Погіршення здоров’я дітей і підлітків пов’язано, насамперед, з екологічною та соціально — економічною кризою в країні. Разом з тим, на здоров’я школяра впливає і комплекс так званих всередині шкільних факторів, що включають планування, благоустрій та обладнання навчальних приміщень, їх освітленість і мікроклімат, загальну місткість навчального закладу і т. д. Важлива роль належить організації навчального процесу, навчальної навантаженні. Приведення цих умов у відповідності з санітарними нормами і правилами абсолютно необхідно. Однак педагогічний аспект вирішення цієї проблеми не може обмежуватися лише створенням екологічної комфортності освітньої середовища. Неодмінною умовою також є забезпечення певного рівня валеологічної грамотності учнів, формує культуру здоров’я і здорового способу життя. Але, мабуть, основним джерелом психологічного, психічного, а потім і фізичного здоров’я дітей є застосування особистісно — орієнтованого, індивідуального підходу до навчання школярів. А що таке ЗСЖ? Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

19 Здоровий спосіб життя та його принципи. У біологічних принципах ЗСЖ необхідно зазначити: харчування, сонячне світло, тепло, рухова активність, усамітнення і навіть ігри (переважно в дитинстві). Здоровий спосіб життя – це індивідуальна система поведінки і звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй необхідний рівень життєдіяльності і здорове довголіття. В основі здорового способу життя лежать як біологічні, так і соціальні принципи. Образ життя повинен змінюватися з віком, він повинен бути забезпеченим енергетично, припускати зміцнення здоров’я, мати свій розпорядок і ритм. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

20 У фізичному плані – вміє долати втому, здоров’я дозволяє діяти в оптимальному режимі. В інтелектуальному плані – проявляє хороші розумові здібності, допитливість, уяву, самообучаемость. В моральному плані – чесний, самокритичний. Здорова дитина – практично досяжна норма дитячого розвитку(здоров’я дитини вважається в нормі, якщо він. В соціальному плані – комунікабельний, розуміє гумор, сам вміє жартувати. В емоційному плані – урівноважений, здатний дивуватися і захоплюватися. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

21 Суворе дотримання режиму шкільних занять (урок – перерва, канікули, навантаження). Умови освітнього середовища для збереження здоров’я дитини: Сприятливий емоційний настрій (доброзичливість вчителя, гумор). Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

22 Обов’язкове виконання гігієнічних вимог (свіже повітря, адекватна температура, світлове і колірне оформлення тощо). Побудова уроку з урахуванням динамічності дітей,їх работоспособнос — ти, використання ТЗН, засобів наочності. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

23 -принцип формування ціннісних установок школярів на здоровий спосіб життя, дотримання якого забезпечує формування системи цінностей, мотивів і установок учнів на здоровий спосіб життя; принцип природовідповідності, який передбачає врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів на основі вивчення їх потреб та інтересів і організація у зв’язку з цим їх здоров’єзбережувальної діяльності; принцип культуровідповідності (включення в культуру за допомогою спеціально орієнтованої та організованою здоровьетворческой діяльності), Основні принципи виховання культури здоров’я школярів: принцип орієнтації на саморозвиток культури здоров’я (визнання підлітка суб’єктом процесу здоровьетворческой діяльності), принцип здоровьетворческой активності (опора на активну особистісну позицію школярів у формуванні здорового способу життя), Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

24 Виявлення та обґрунтування педагогічних умов. — визнання педагогічним колективом школи пріоритетним і найважливішим напрямом своєї діяльності здоровьесберегающую організацію освітнього процесу; — створення в освітній установі здоров’єзбережувальної просторово-предметного середовища; Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

25 — створення в школі цілісної системи виховання культури здоров’я, в якій всі її компоненти (когнітивна, емоційно — почуттєва і діяльнісна) спрямовані на виховання цінностей, серед яких Здоров’я займає особливе місце; -організація систематичного моніторингу здоров’я вихованців та здоров’єзбережувальної роботи в школі. Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

26 — оптимальне поєднання методів позитивного і негативного мотивування на здоровий спосіб життя; Досліджуючи поняття «здоров’я», було виявлено близько 300 визначень здоров’я. Серед них можна виділити основне, де здоров’я визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів; Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

27 Модель системи виховання культури здоров’я у школярів Мета Формування в учнів стійких мотивів і потреб дбайливого ставлення до свого здоров’я та фізичної кондиційності, цілісному розвитку фізичних і психічних процесів, зниження ймовірності різних захворювань і збільшення тривалості життя Завдання 1.Побудувати школу, в якій розвиток дітей обумовлюється збереженням здоров’я і активним включенням їх у навчальне середовище. 2.Виховати в учнів усвідомлення того, що найголовніше в житті – здоров’я. Прищеплення навичок раціонального і розумової праці, вміння берегти своє здоров’я. 3.Створити умови для саморегуляції та самоактуалізації особистості школяра. 4.Створити умови для досягнення учнями базового і підвищеного освіти. 5.Формувати і виховати особистість, здатну до адаптації в нових соціальних умовах. Ключова концептуальна ідея Створення здоровьесберегающего виховного простору Принципи — Принцип формування ціннісних установок школярів на здоровий спосіб життя — Принцип природовідповідності — Принцип культуровідповідності — Принцип орієнтації на саморозвиток культури здоров’я — Принцип здоровьетворческой активності — Принцип інтеграції виховного впливу Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

28 Принципи — Принцип формування ціннісних установок школярів на здоровий спосіб життя — Принцип природовідповідності — Принцип культуровідповідності — Принцип орієнтації на саморозвиток культури здоров’я — Принцип здоровьетворческой активності — Принцип інтеграції виховного впливу КомпонентыЦелевой, змістовий, організаційно-управлінський, результативний Форми і методи — дозовані домашні завдання, динамічні паузи під час уроків, використання нових педагогічних технологій, профілактика станів перевтоми на уроках, рухливі перерви, введення предпрофильной підготовки в старших класах; — спортивно-оздоровчий годину, Тижні здоров’я, тренінги з профілактики поведінкових ризиків, небезпечних для здоров’я («Я обираю здоров’я», «Крутий» або впевнений в собі», «Людина і наркотики: Кому це потрібно?»), випуск стінгазет, виставка малюнків «Моє здоров’я», КВК, театр Здоров’я; участь в регіональних та обласних програмах сприяння здоров’ю ; семінари, відкриті уроки, зацікавлених у програмах сприяння здоров’ю; територіальні акції, присвячених сприяння здоров’ю («Ні наркотикам», «Куріння небезпечне для здоров’я», «Очищення джерел»). Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

29 Організаційно -педагогічні умови ефективного функціонування — вання — визнання педагогічним колективом школи пріоритетним і найважливішим напрямом своєї діяльності здоровьесберегающую організацію освітнього процесу; — створення в школі цілісної системи виховання культури здоров’я, в якій всі її компоненти (когнітивна, емоційно-почуттєва і діяльнісна) спрямовані на виховання цінностей, серед яких Здоров’я займає особливе місце; -оптимальне поєднання методів позитивного і негативного мотивування на здоровий спосіб життя; -створення в освітній установі здоров’єзбережувальної просторово-предметного середовища; -організація систематичного моніторингу здоров’я вихованців та здоров’єзбережувальної роботи в школі Критерії ефективності Позитивна динаміка фізичного та психічного здоров’я учнів і вчителів Презентація на тему: Здоровя-це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

Короткий опис статті: здоров’я-це Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати. Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.

Джерело: Презентація на тему: «Здоров’я – це дорогоцінність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не тільки не шкодувати часу, сил, праці і всяких благ, але і пожертвувати.». Скачати безкоштовно і без реєстрації.

Також ви можете прочитати