Пестициди проти клопа черепашки на пшениці, 71 препарат

11.07.2016

Пестициди проти клопа черепашки на пшениці

на основі Державного каталогу пестицидів і агрохімікатів, дозволених до застосування на території Російської Федерації в 2011 році Пестициди проти клопа черепашки на пшениці, 71 препарат

Знайдено 71 інсектицид проти клопа черепашки пшениці

Культура: і Шкідливий об’єкт:

Інформація про пестициди

Препарат. вказані назва пестициду, його препаративна форма, зміст чинного речовини, реєстрант, номер державної реєстрації, обмеження і дата закінчення терміну реєстрації.

Цифрові позначення через дріб від (1) до (4) після вказівки реєстранта означають класи небезпеки препаратів. В чисельнику – клас небезпеки для людини, в знаменнику – для бджіл в польових умовах.

(Р) – заборона застосування в санітарній зоні навколо рибогосподарських водоймищ на відстані 500 м від межі затоплення при максимальному стоянні паводкових вод, але не ближче 2 км від існуючих берегів. Для пестицидів, призначених для передпосівної обробки насіння, забороняється проводити протруювання насіння у зазначеній зоні, висівання обробленого насіння дозволено.

Норма застосування. вказані норми застосування пестицидів (по препарату): для твердих препаративних форм кг/га (для протруйників насіння – в кг/т), для рідких препаративних форм – в л/га (для протруйників насіння – в л/т). В інших випадках норми застосування, наведені в інших одиницях вимірювання, вказані поряд з числовим значенням норми застосування пестициду. Норми застосування гербіцидів дані з розрахунку суцільної обробки ґрунту, при стрічковому способі внесення норма застосування скорочується пропорційно зменшенню оброблюваної площі.

(А) – дозвіл авіаційних обробок даних регламенти застосування.

(Л) – дозвіл застосування препарату в особистих підсобних господарствах. Регламенти застосування препарату в особистих підсобних господарствах представлені окремим рядком.

Культура. вказані культури. Дві культури, наприклад, томат і огірок вказані як для відкритого, так і закритого грунту, якщо це спеціально не обмовляється.

Шкідливий об’єкт. зазначені шкідливі об’єкти, проти яких рекомендований цей пестицид, для десикантів і регуляторів росту рослин – призначення препарату.

Спосіб, час обробки, особливості застосування. розміщені спосіб, час обробки, особливості застосування. Вираз «Витрата – 400 л/га», «Витрата палива – 12 л/т» і т. п. означає витрата робочої рідини (розчини, емульсії або суспензії), якщо не зазначено «Витрата робочої рідини».

Термін очікування (кратність обробок). вказані строки очікування, у дужках кратність обробок. Термін очікування – це часовий інтервал між обробкою препаратом і збиранням врожаю, вказується в днях. Якщо застосування пестициду однозначно одноразове, наприклад, передпосівна обробка насіння, то у шостій колонці може бути вказано прочерк (-) або (1).

Терміни виходу для ручних (механізованих) робіт. строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних (механізованих робіт по догляду за рослинами наводяться в днях.

Короткий опис статті: клоп черепашка Застосування пестицидів проти клопа черепашки на пшениці пшениця, клоп черепашка

Джерело: Пестициди проти клопа черепашки на пшениці — 71 препарат

Також ви можете прочитати