КДБ: Загальна хірургія: асептика й антисептика

25.09.2015

Загальна хірургія: асептика й антисептика
Зміст

Біологічна антисептика передбачає використання засобів біологічного походження, а також вплив на імунну систему макроорганізму. на мікроби ми робимо гнітюче, а на імунну систему стимулююча дія. Найбільш велика група засобів біологічного походження — антибіотики, як правило, це продукти життєдіяльності грибків різних видів. Деякі з них застосовуються в незміненому виді, деякі піддаються додатковій хімічній обробці (напівсинтетичні препарати). існують також синтетичні антибіотики. Антибіотики підрозділяються на різні групи, особливо широко застосовується група пеницилиннов, запропонована ще в 30-ті роки Флемінгом, а в нас цей препарат був синтезований групою академіка Ермольевой. Введення пеніциліну в медичну практику викликало революцію в медицині. Тобто хвороби, які були фатальними для людини ськажемо пневмонія, від якоï вмирали мільйони чоловік в усьому світі стали піддаватися успішному лікуванню. У хірургіï значно рідше стали зустрічатися гнійні уськладнення. Однак неправильне вживання пеніциліну протягом 20 років призвело до того, що вже в 50-ті роки самі медики його повністю ськомпрометували. Це відбулося тому, що не враховувалися строгі показання до застосування пеніциліну; призначали пеніцилін при грипі, щоб уникнути уськладнень — пневмоніï, викликаноï стафілококами або пневмококами. Або хірурги, роблячи операцію із приводу паховіï грижі, призначали антибіотики щоб уникнути гнійних уськладнень. У цей час із профілактичною метою застосовувати антибіотики не можна, за винятком випадків екстреноï профілактики. Друга обставина — ті, що його призначали в низьких дозах. У результаті не всі мікроби піддавалися впливу пеніциліну, а мікроби, що вижили після застосування пеніциліну, починали виробляти захисні механізми. Найбільш відомий захисний механізм — це вироблення пенициллинази — ферменти, що руйнує пеніцилін. Це властивість характерна для стафілококів. Мікроби стали включати антибіотики тетрациклінового ряду у свій метаболичеський цикл. Виробилися штами, які здатні жити тільки в присутності цих антибіотиків. Деякі мікроби перешикували рецептори своïх клітинних мембран таким чином, щоб не сприймати молекули антибіотиків.

Далі пеніцилін стали застосовувати 4 рази на добу. Якщо вводити пеніцилін парентерально, то його терапевтична доза досягається приблизно через 30 мінут після введення й утримується в кровоносному руслі не більше 4 годин, а далі доза різко знижується. Виходить, що, уводячи антибіотики, раз в 6 годин, ми такємо мікробам 2 години, щоб вони пристосувалися до антибіотика. Таким чином, доза вживання пеніциліну зараз підвищена з 1 грама на добу до 10-20 г у добу й уводити його потрібно кожні 4 години.

У 60-ті роки з’явилася нова група антибіотиків — противогрибковие антибіотики. Справа в тому, що в результаті масштабного застосування антибіотиків у людей стали спостерігатися придушення обласніï мікрофлори товстоï кишки, придушується кишкова паличка, а вона життєпід необхідна людині, наприклад, для засвоєння вітамінів (ДО, В12). Нещодавно був виявлений ще один механізм взаємодіï організму людини з кишковою паличкою: кишкова паличка всмоктується в посудини кишкових ворсин i за мезентериальним венах попадає у ворітну вену, а далі в печінку й там убиваються купферовськими клітками. Така бактеріємія в ськладі крові ворітній вені має значення для підтримки постійного тонусу імунноï системи. Отож при придушенні кишковоï палички порушуються ці механізми. Таким чином, антибіотики знижують активність імунноï системи.

У результаті того, що нормальна мікрофлора, придушується антибіотиками, може розвиватися зовсім незвичайна для здоровоï мікрофлора людини. Серед цієï мікрофлори на першому місці — грибки роду Кандида. Розвиток грибковоï мікрофлори призводити до виникнення кандидмикоза. У нас у місті щорічно відзначаються 10-15 випадків сепсису викликаного канидомикозом. Від чому з’явилася група антигрибкових антибіотиків, які рекоменється застосовувати при дисбактеріозах. До цього антибіотиками ставитися леворин, ністатин, метрагіл i ін.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОÏ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ

1. Цілеспрямоване застосування антибіотиків: за строгими показниками, у

жодному разі для профілактичноï мети

2. Знання збудника. Результати бактеріологічного дослідження з’є

тільки через 12 годин, а людини треба лікувати зараз же. Кожний

третій випадок хірургічноï інфекціï викликаний не

монокультурою, а відразу багатьма збудниками. Ïх може бути 3-8 i

більше. У цій асоціаціï якоï-небудь із мікробів є

лідируючим i найбільше патогенів, а інші можуть бути попутниками. Всі

це утрудняє ідентифікація збудника, тому в главу кута необхідно

ставити причину захворювання. Якщо людині загрожує важке

уськладнення або смерть, тоді необхідно застосовувати антибіотики

резерву — цефалоспорини.

3. Правильний вибір дозування й кратності призначення антибіотика

виходячи з підтримки в крові необхідного рівня концентраціï

антибіотика.

4. Профілактика можливих побічних дія й уськладнень. Найбільше поширено

побічна дія — алергія. Перед застосуванням антибіотика винна

бути поставлена шкірна проба на чутливість до антибіотика. Для того

щоб зменшити небезпека токсичноï діï між антибіотиками.

Є антибіотики, які підсилюють несприятлива дія один одного.

Є антибіотики, які його послабляють. Для вибору антибіотиків

існують таблиці сполучуваності антибіотиків.

5. Перш ніж антибіотикотерапію починати треба з’з’ясувати стан печінки,

бруньок, серця у пацієнта (особливо при застосуванні токсичних

6. При захворюванні людини інфекційноï етіологію треба стежити за

станом імунноï системи. Необхідно застосовувати наявні у нас

методики дослідження гуморального й клітинного імунітету, щоб вчасно

виявити дефект в імунній системі.

Є три шляхи впливу на імунітет: ћ активна імунізація, коли вводяться антигени, в хірургії це вакцини, анатоксини.

ћ Пасивна імунізація сиворотками, гамма-глобуліном. У хірургії широко застосовується противостолбнячний, противостафилококковий гамма-глобулини.

Иммуномодуляция. Застосування різних стимуляторів імунітету: екстракт алое, аутогемотерапія й ін. методи, альо недолік стимулюючоï діï ті, що ми діємо наосліп, не на який ті певний імунний механізм. Поряд з нормальними мають місце й патологічні імунні реакціï аутоімунна агресія. Тому зараз має місце не імуностимуляція, а иммундомодуляция, тобто дія тільки на дефектну ланку імунітету. Зараз у якості імуномодуляторів використовують різні лимфокини, интерлейкини, інтерферони, препарати одержувані з тимусу впливають на Т-Популяцію лімфоцитів. Можна застосовувати також різні екстракорпоральние методики імуномодуляції: ультрафіолетове просвічування крові, гемосорбція, гипербаричеськая оксигенація й т. п.

АСЕПТИКА — це комплекс профілактичних хірургічних заходів спрямованих на попередження влучення інфекціï в рану. Цього можна домогтися шляхом стерилізаціï всього того, що з нею стікається. Асептику запропонував німецький хірург Бергман. Це відбулося на 9 конгресі хірургів у Берліні. Бергман запропонував фізичні методики знезаражування — квп’ятіння, випалювання, автоклавування.

Асептика й антисептика являють собою єдиний комплекс заходів, ïх не можна розділити.

По джерелу інфекціï ділять на екзогенні й ендогенні. Шляхи проникнення ендогенноï інфекціï: лимфогенний, гематогенний, по міжклітинних просторах, особливо пухкоï тканини, контактний (наприклад, з хірургічним інструментом). Для хірургів особливоï проблеми ендогенна інфекція не предє, на відміну від екзогенноï. Залежно від шляху проникнення екзогенна інфекція підрозділяється на повітряну краплинну, контактну й імплантаційну. Повітряна інфекція: так мікробів у повітрі не багато, імовірність повітряного зараження не велика. Пив збільшує ймовірність виникнення зараження з повітря. В основному, міри боротьби з повітряними інфекціями зводяться до боротьби з пилом i містять у собі провітрювання й ультрафіолетове опромінення. Для боротьби з пилом застосовується збирання. Є 4 віді збирання: ћ попередня полягає в тому, що з ранку до початку операційного дня протирається всі горизонтальние поверхні серветкою, змоченою 0.5% розчином хлораміну.

ћ Поточне прибирання проводиться в ході операції і полягає в тому, що все що падає на підлогу негайно забиралося ћ заключна прибирання — після операційного дня і складається вона з миття підлог і обладнання 0.5% розчином хлораміну і включення ультрафиолетових ламп. Стерилізувати повітря з допомогою таких ламп неможливо, а застосовуються вони в місці найбільших джерел інфікування.

ћ Провітрювання — дуже еффективний метод — після нього забрудненість мікробами падає на 70-80%.

Дуже довго вважалося, що повітряна інфекція не небезпечна при операціях, однак з розвитком трансплантаціï із застосуванням иммунодепресантов операційні сталі ділити на 3 класи:

1. перший клас — не більше 300 мікробних кліток в 1 кубічному

метрі повітря.

2. Другий класу — до 120 мікробних кліток — цей клас

призначений для серцево-судинних операцій.

3. Третій клас — клас абсолютноï асептики — не більше 5

мікробних кліток у кубічному метрі повітря. Цього можна домогтися в

герметичноï операційноï, з вентиляцією ї

стерилізацією повітря, зі створенням усередині операційноï

зони підвищеного тиську (щоб повітря прагнуло з операційних назовні)

А також установлюються спеціальні двері-шлюзи.

Краплинна інфекція — це ті бактеріï, які можуть виділятися в повітря з дихальних шляхів, усіх хто перебуває в операційній. Мікроби виділяються з дихальних шляхів з водяними парами, водяна пара конденсується й разом із цими крапельками мікроби можуть попадати в рану. Щоб зменшити небезпека поширення краплинноï інфекціï в операційній не повинне бути зайвих розмов. Хірурги повинні користуватися 4-х слойними маськами, які зменшують імовірність інфікування краплинною інфекцією на 95%.

Контактна інфекція — це всі мікроби, які здатні проникати в рану з яким-небудь інструментарієм, з усім тим, що стікиється з раною. Перев’язний матеріал: марля, вата, нитки переносити високу температуру, тому не повинна бути менше 120 градусів, експозиція повинна становити 60 мінут. Контроль стерильності. Існує 3 групи способів контролю:

4. Фізичний: береться пробірка, куди насипають яку-небудь речовину, що

плавитися при температури близько 120 градусів — сірка,

бензойна кислота. Недолік цього способу контролю полягає

того, що ми бачимо, що порошок розплавився, i означати необхідна

температура досягнуто, але ми не можемо бути впевнені, що вона була

такий протягом усього часу експозиціï.

5. Хімічний контроль: беруть фільтрувальний папір, поміщають неï

розчин крохмалю, після чого занурюють у розчин Люголя. Вона

здобуває темно-бурій колір. Після експозиціï в автоклаві

крохмаль при температури понад 120 градусів руйнується,

папірець знебарвлюється. Метод має тій же недолік що й

фізичний.

6. Біологічний контроль-це метод самий надійний. Беруть зразки

матеріалу, що стерилізувався, i сіяють на живильні, середовища не

знайшли мікробів — значить усе в порядку. Знайшли мікроби,

означати необхідно повторно провести стерилізацію. Недолік методу в

тім, що відповідь ми здобудуємо тільки через 48 годин, а

матеріал уважається стерильним після автоклавування в біксі

протягом 48 годин. Виходить, матеріал використовуються ще до

одержання відповіді з бактеріологічноï лабораторіï.

Найнебезпечніше джерело контактноï інфекціï руки хірурга. Для стерилізаціï шкіри незастосовні фізичні методи, крім того, ськладність ще полягає в тому, що після обробки рук смороду знову забруднюються за рахунок секрету сальних, потових залоз. Тому застосовують дублення шкіри спиртом, таніном, при цьому спостерігається різкий спазм вивідних проток потових, сальних залоз i інфекція, що там перебуває, не здатна вийти назовні.

В останні роки стали застосовувати в основному хімічні методи обробки рук: широко поширена обробка рук первомуром. Цей методи надзвичайно надійний: перчаточний сік, що утворився протягом 12 годин, після того як надягли рукавички (в експерименті) залишався стерильним.

Короткий опис статті: асептика антисептика Загальна хірургія: асептика й антисептика. Життєдіяльності. Шкільні вправи. Украïнська література. Київська Міська Бібліотека. Витончений перегляд Електронні книги безкоштовно, завантажити без реєстрації. Романи, Вітчизняна і зарубіжна фантастика, Детективи, Історія, Твори, Реферати, Гумор, Казки, Класика, Поезія, Проза, Переклади, Технічна, дитяча книга, Мемуари, Закони, Наука, Документація, Пісні, Акорди, Табулатури. Сучасні автори. Російська та українська література. Книги читати online. Розташований в UA-IX. асептика антисептика

Джерело: КДБ: Загальна хірургія: асептика й антисептика

Також ви можете прочитати