Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні

25.09.2015

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 798

21.09.2010

м. Київ

Про затвердження методичних рекомендацій

«Хірургічна та гігієнічна обробка рук

медичного персоналу»

Відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та з метою методичного забезпечення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби та закладів охорони здоров’я з питань застосування дезінфікуючих засобів для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити методичні рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», що додаються.

2. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду довести методичні рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу» до відома Міністра охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Головним державним санітарним лікарям АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, повітряному, залізничному транспорті, міністерств, інших центральних органів виконавчої вла

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду Мухарську Л. М.

Перший заступник Міністра,

головний державний санітарний

ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації призначені для медичного персоналу закладів охорони здоров’я усіх форм власності та фахівців санітарно-епідеміологічної служби України.

Методичні рекомендації розроблені авторським колективом фахівців МОЗ та НАМН України у складі:

— Мухарська Л. М. Салманов А. Р. к. мед.н. (Департамент організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України);

— Сердюк А. М. проф. акад. НАМНУ, Корчак Р. І. д. мед.н. Сурмашева О. В. д. мед.н. Міхієнкова Р. І. н. с. Ніконова М. А. к. б.н, Подзерей З. А. н. с. Романенко Л. І. н. с. (ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України»);

— Морозова Н.С. проф. д. мед.н. (кафедра дезінфектології та профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти освіти);

— Дронов О.І. проф. д. мед.н. Скоморовський О. А. доц. к. мед.н. (кафедра загальної хірургії №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця);

— Пономаренко М. С. проф. д. мед.н. Клименко І.В. (Національна медична академія післядипломної освіти освіти ім. П. Л. Шупика).

При розробці методичних рекомендацій використана сучасні дані вітчизняної та закордонної наукової літератури, рекомендації та нормативна документація, досвід розвинених країн світу у галузі хірургічної та гігієнічної обробки рук медичного персоналу.

Введено в дію вперше.

Методичні рекомендації «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного

персоналу » схвалені Профільною комісією по розробці нормативних і методичних документів з проблеми «Комунальна гігієна» МОЗ України (протокол №2 від 23.09.2009 р.) та Проблемною комісією «Гігієна навколишнього середовища» АМН та МОЗ України (протокол №7 від 21.09.2009 р.)

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації ) Рецензенти:

— Григор’єва Т. Р. проф. д. мед.н. зав. кафедри комбустіології, реконструктивної і пластичної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти освіти;

— Карабан О.М. проф. д. мед.н. зав. кафедри епідеміології Харківського медичного університету.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

здоров’я України

від 21.09.2010 № 798

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Хірургічна ТА ГІГІЄНІЧНА обробка рук МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ»

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

1. Загальні положення

Методичні рекомендації призначені для співробітників закладів охорони здоров’я, а також санітарно-епідеміологічних і дезінфекційних станцій.

1.2. Визначення термінів

— Антимікробний засіб – засіб, який пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів (дезінфектанти, антисептики, стерилянти, хіміотерапевтичні засоби, що включають антибіотики, засоби, які очищують, консерванти).

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації — Антисептики – хімічні речовини мікробостатичної та мікробоцидної дії, що використовуються для профілактичної і терапевтичної антисептики інтактних та пошкоджених шкірних і слизових покривів, порожнин, ран.

— Антисептик для рук – засіб на основі спирту з додаванням або без додавання інших сполук, призначений для деконтамінації шкіри рук з метою переривання ланцюгу передачі інфекції.

— Внутрішньолікарняна інфекція (ВЛІ) – будь-яка клінічно виражена хвороба інфекційної природи, яка уражає пацієнта внаслідок перебування в стаціонарі або відвідування лікувальної установи, а також інфекції, які виникають у персоналу закладу охорони здоров’я в результаті їх професійної діяльності.

— Гігієнічна антисептика рук – це обробка рук шляхом втирання антисептика в шкіру рук для ліквідації транзиторних мікроорганізмів.

— Інвазивні втручання – використання апаратів і пристроїв, що долають природні бар’кур’єри організму, з якими збудник може проникнути безпосередньо в кров’яне русло, органи і системи організму хворого.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації ) — Звичайне миття рук – процедура миття водою із звичайним (без протимікробної дії) милому.

— Подразнюючий контактний дерматит (КД) – неприємні відчуття та зміни стану шкіри, які можуть проявлятися в сухості шкіри, появі свербежу або печії, почервонінні, лущенні епідермісу та утворенні тріщин.

— Резидентні мікроорганізми – мікроорганізми, що постійно живуть та розмножуються на шкірі.

— Спороутворюючі бактерії – це бактерії, які мають здатність утворювати особливі структури, що вкриті щільною оболонкою, їх умовно називають спорами, вони високо резистентні до дії багатьох фізико-хімічних факторів.

— Транзиторні мікроорганізми – мікроорганізми, які тимчасово потрапляють на поверхню шкіри людини при контакті з різними живими та неживими об’єктами.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації ) — Хірургічна антисептика рук – це процедура втирання антимікробного засобу (антисептика) у шкіру рук (без застосування води) для ліквідації транзиторних мікроорганізмів та максимально можливого зниження кількості резидентних мікроорганізмів.

— Хірургічне миття рук – це процедура миття рук з використанням спеціального антимікробного засобу, для ліквідації транзиторних мікроорганізмів та максимально можливого зниження чисельності резидентних мікроорганізмів.

1.3. Гігієна рук передбачає хірургічну і гігієнічну обробку рук, просте миття і захист шкіри рук.

1.4. Для гігієни рук медичного персоналу використовують антисептичні засоби, які зареєстровані в Україні у встановлено порядку.

2. Загальні вимоги

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації 2.1. Персонал закладу охорони здоров’я слідкує за чистотою своїх рук. Рекомендується, щоб нігті були коротко підстрижені у рівень з кінчиками пальців, без покриття лаком та тріщин на поверхні нігтів, без накладних нігтів.

2.2. Перед обробкою рук знімаються браслети, часи, каблучки.

2.3. Обладнання для гігієни рук наведена в Додатку 1.

2.4. У приміщенні, де проводитися обробка рук, умивальник розташовують в легкодоступному місці, обладнують краном з холодною та гарячою водою та змішувачем, який бажано приводити в дію без доторкання рук, а струмінь води повинен бути спрямований прямо у сифон злива для запобігання розбризкуванню води.

2.5. Біля умивальника доцільно встановити три дозатори:

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації — із засобом для антимікробної обробки рук;

— із рідким милому;

— із засобом для догляду за шкірою.

2.6 Рекомендуються дозатори із зручним для приведення в дію ліктем важелем, який ні в якому разі не можна захоплювати руками, а також не можна торкатися руками зливного отвору дозатора.

2.7. Кожне місце для миття рук за можливості обладнується дозаторами одноразових рушників, серветок та ємкістю для використаних засобів.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

2.8. Не рекомендується висушування рук за допомогою електросушарок через неминуче завихрення повітря, в якому можуть бути забруднюючі частки, а також через недостатнє висихання рук.

2.9. Не слід доливати засіб у дозатори антисептиків, які не повністю випорожнені. Всі випорожнені ємкості необхідно заповнювати в асептичних умовах, щоб запобігти їх інфікуванню. Рекомендується використовувати одноразові ємкості.

2.10. Дозатори миючих засобів та засобів догляду за шкірою перед кожним новим заповненням рекомендується ретельно вимивати та дезінфікувати.

2.11. У закладах охорони здоров’я рекомендується мати декілька антисептиків для індивідуального вибору співробітниками з підвищеною чутливістю шкіри; потрібно дотримуватися інструкції/методичних вказівок з використання засобу.

2.12. За відсутності централізованого водопостачання або наявності іншої проблеми з водою, відділення забезпечуються закритими ємкостями для води з кранами. В ємкості заливають кип’ячену воду і замінюють її не рідше одного разу на добу. Перед наступним заповненням ємкості ретельно миються (за необхідності дезінфікуються), обполіскуються і висушуються.

3. Хірургічна обробка рук

Хірургічна обробка рук є важливою та відповідальною процедурою, яку проводять перед будь-яким хірургічним втручанням з метою попередження інфікування хірургічної рани пацієнта та одночасного захисту персоналу від інфекцій, що передаються через кров або інші виділення організму хворого. Вона складається з кількох етапів згідно з додатком 2:

— звичайне миття рук;

— хірургічна антисептика рук, або їх миття з використанням спеціального антимікробного засобу;

— надягання хірургічних рукавичок;

— обробка рук після операції;

— догляд за шкірою рук.

3.1. Звичайне миття рук перед хірургічною обробкою рук

3.1.1. Звичайне миття перед хірургічною обробкою рук проводитися заздалегідь у відділенні або шлюзового приміщенні операційного блоку, альтернативно – в кімнаті для антисептичної обробки рук у передопераційній перед першою операцією, в подальшому – за потребою.

Звичайне миття призначене виключно для механічної очистки рук, при цьому з рук усувається забруднення, піт, частково змиваються спороутворюючі бактерії, а також частково транзиторні мікроорганізми.

3.1.2. Для миття рук використовуються звичайне рідке, порошковому мило або мийний лосьйон з нейтральним значенням рН. Слід віддавати перевагу рідкому мілу або мийному лосьйону. Використання мила брусочках неприпустимо.

3.1.3. Не рекомендується використання щіток для обробки шкіри рук та передпліч. Тільки за наявності забруднення руки та нігті очистити за допомогою м’яких якої продезінфікованої щітки.

3.1.4. Враховуючи високу кількість мікроорганізмів під нігтями рекомендується обов’язкова обробка піднігтьових зон. Для цього використовують спеціальні палички або м’які продезінфіковані щіточки, найкраще – одноразового використання.

3.1.5. Руки міють теплою водою. Гаряча вода призводить до знежирення та подразнення шкіри, оскільки посилює проникнення детергентів в епідерміс шкіри.

3.1.6. Техніка звичайного миття здійснюється таким чином:

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації ) — кисті рук та передпліччя змочуються водою, потім наноситься миючий засіб так, щоб він покривав усю поверхню кистей рук та передпліч. Руки з піднятими догори кінчиками пальців та передпліч, з низько опущеними ліктями треба мити біля однієї хвилини. Особливу увагу необхідно приділяти обробці піднігтьових зон, нігтів, білянігтьових валиків та міжпальцевих зон;

— після обробки миючим засобом руки ретельно відмивають водою від мила та висушують одноразовими рушниками чи серветками. Останньою серветкою закривають кран з водою.

3.2. Хірургічна антисептика рук

3.2.1. Хірургічна антисептика рук проводитися із застосуванням різних спиртових антисептиків методом їх втирання в кисті рук та передпліччя, включаючи ліктьові згини.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації 3.2.2. Втирання засобу здійснюють відповідно до розробленої стандартної процедури згідно з додатком 3.

3.2.3. Антисептик наносять на руки порціями (1,5 — 3,0 мл), включаючи ліктьові згини і втирають в шкіру протягом часу, вказаного розробником. Перша порція антисептика наноситися тільки на сухі руки.

3.2.4. Протягом всього часу втирання антисептика шкіра підтримується вологою від антисептика, тому кількість порцій засобу, який втирається, та його об’об’єм суворо не регламентуються.

3.2.5. Під час процедури особливу увагу приділяють обробці кистей рук, яку проводять відповідно до стандартної методики згідно з додатком 4. Кожну стадію обробки повторюють не менше ніж 5 разів. При виконанні техніки обробки рук враховується наявність так званих «критичних» ділянок рук, які недостатньо змочуються засобом: великі пальці, кінчики пальців, міжпальцеві зони, нігті, білянігтьові валики та піднігтьові зони. Найбільш ретельно обробляють поверхні великого пальця та кінчики пальців, оскільки на них зосереджена найбільша кількість бак?

3.2.6. Останню порцію антисептика втирають до його повного висихання.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

3.2.7. Стерильні рукавички надягають тільки на сухі руки.

3.2.8. Після закінчення операції/процедури рукавички знімають, руки обробляють антисептиком протягом 2 х 30 с, а потім засобом для догляду за шкірою рук. Якщо на руки під рукавичками потрапила кров або інші виділення, ці забруднення попередньо знімають тампоном або серветкою, що змочені антисептиком, міють з миючим засобом. Потім ретельно відмивають водою від мила та висушують одноразовим рушником чи серветками. Після цього руки обробляють антисептиком 2 х 30 с.

3.3. Хірургічне миття рук

Хірургічне миття рук складається з двох фаз: 1 фаза – звичайне миття

і 2 фаза – миття з використанням спеціального антимікробного засобу.

3.3.1. 1 фаза – звичайне миття рук – проводитися у відповідності з п. 3.1.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

3.3.2. Перед качаном 2 фазі хірургічного миття кисті рук, передпліччя та ліктьові згини змочують водою, за винятком тих засобів, які за вказівкою розробника наносять на сухі руки, а потім додають воду.

3.3.3. Антимікробний мийний засіб в кількості, що передбачена розробником, наносять на долоні та розподіляють по поверхні рук, включаючи ліктьові згини.

3.3.4. Кисті рук з направленими догори кінчиками пальців та передпліччя, з низько розташованими ліктями, обробляють засобом протягом терміну, який приписаний розробником даного засобу.

3.3.5. Протягом всього часу миття кисті рук та передпліччя змочують антимікробним мийним засобом, тому кількість засобу суворо не регламентується. Кисті рук весь час тримають догори.

3.3.6. Під час миття дотримуються послідовності дій відповідно до вказаної в додатках 3 та 4.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації 3.3.7. Після закінчення часу, відведеного на обробку рук антимікробним мийним засобом, руки ретельно обполіскують водою. При обполіскуванні вода повинна весь час протікати в одному напрямку: від кінчиків пальців до ліктів. На руках не повинно бути залишку антимікробного мийного засобу.

3.3.8. Руки висушують стерильним рушником або стерильними серветками з додержанням правил асептики, починаючи з кінчиків пальців.

3.3.9. Хірургічні стерильні рукавички надягають тільки на сухі руки.

3.3.10. Після операції/процедури рукавички знімають і проводять обробку рук антисептиком згідно з п. 3.2.8.

3.4. Якщо між операціями проходити не більше 60 хвилин, проводять тільки антисептичну хірургічну обробку рук.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

4. Гігієнічна обробка рук

Гігієнічна обробка рук включає звичайне миття рук водою зі звичайним (неантимікробним) милому та гігієнічну антисептику рук, тобто втирання спиртового антисептика, без застосування води, у шкіру рук з метою зниження числа мікроорганізмів, що знаходяться на них (схема методів наведена у додатку 5, вимоги до антимікробних засобів та спиртових антисептиків – у додатку 6).

Звичайне миття рук зі звичайним милому рекомендується проводити на початку і в кінці робочого дня, а також протягом дня у випадках «макроскопічно видимого забруднення рук», у тому числі виділеннями організму.

Стандартною процедурою упродовж робочого дня є антисептична обробка рук, без застосування води, тобто втирання спиртового антисептика в шкіру рук.

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

4.1. Показання

4.1.1. Звичайне миття рук із застосуванням неантимікробного миючого засобу рекомендується проводити:

— на початку та в кінці робочого дня;

— перед приготуванням та роздачею їжі;

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

— у всіх випадках перед обробкою антисептиком, коли руки явно забруднені;

— при контакті зі збудниками ентеровірусних інфекцій у разі відсутності відповідних антивірусних засобів рекомендується механічне усунення вірусів при пролонгованому у часі (до 5 хв.) митті рук;

— при контакті зі споровими мікроорганізмами – пролонговане у часі миття рук (щонайменше 2 хв.) для механічного усунення спір;

— після користування туалетом;

— у всіх інших випадках з

Короткий опис статті: антисептик для рук Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації ,хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. методичні рекомендації,

Джерело: Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

Також ви можете прочитати