Біологія, Вода в клітині. Біологічне значення води в організмів.

11.02.2017

Вода в клітині. Біологічне значення води в організмів.

Значення води:

1) це чудовий розчини-тель (солі, цукру, спирти);

2) велика теплоем-кістка, тобто істотне збільшення теплової енергії викликає лише незначне підвищення її температури. Пояснюється це тим, що частина енергії витрачається на розрив водневих зв’язків. З-за великої теплоємності вода зводить до мінімуму що відбуваються в неї температурні зміни. Завдяки цьому біохімічні процеси протікають в меншому інтервалі температур з постійною швидкістю;

3) Випаровування води супроводжується охолодженням, оскільки вимагає великих витрат енергії;

4) Велика температура кипіння і замерзання. зменшує вірогідність замерзання клітин;

5) Вода як реагент які беруть-ет у метаболічних процесах. Бере участь у реациях гліколізу (в рослинах вода використовується для отримання водню з води);

6) вода і еволюція – одним з головних факторів природного відбору є нестача води, всі наземні організми пристосовані до того, щоб зберігати і видобувати воду.

Функції води:

1) Забезпечує підтримання структури,

2) служить розчинником і середовищем для дифузії.

3) бере участь в реакціях гідролізу

4) є середовищем, де відбувається запліднення,

5) опеспечивает поширення насіння,

6) зумовлено-ред ливает осмос,

7) бере участь у фотосинтезі

8) не транспортує органічні іони і орга-органічні молекули

Короткий опис статті: значення води для живих організмів Значення води: 1) це чудовий розчини-тель (солі, цукру, спирти); 2) велика теплоем-кістка, тобто істотне збільшення теплової енергії викликає лише незначне підвищення її температу шпаргалки з біології, Вода в клітині. Біологічне значення води в організмів.

Джерело: Біологія — Вода в клітині. Біологічне значення води в організмів.

Також ви можете прочитати