Антисептик нафтової для просочення деревини з ароматичним розчинником

29.09.2015

Антисептик нафтової для просочення деревини з ароматичним розчинником

Вледельцы патенту:

Долматов Лев Васильович (UA)

Ахметов Арслан Фаритович (UA)

Винахід відноситься до хімічної промисловості, зокрема до отримання антисептичних просочувальних складів, які використовуються для захисту деревини від биоразрушений, особливо для антисептичної просочення дерев’яних шпал і брусів. Описаний антисептик нафтової з ароматичним розчинником для просочення деревини, містить маслянисті фракції термокаталітіческого газойлю і ароматичний розчинник, як маслянистих фракцій термокаталітіческого газойлю він містить суміш маслянистих фракцій важкого газойлю каталітичного крекінгу, що википають в межах 300-450°З 50-90 мас. % і маслянистих фракцій важкого газойлю термічного крекінгу, що википають в межах 200-400°З 10-50 мас. %, а в якості ароматичного розчинника містить концентрат ароматичних вуглеводнів З9- 10. отриманий в процесі селективної екстракції каталізата, що утворюється після каталітичного риформінгу бензину, взятих у співвідношенні 70-95 мас. % вказаної суміші важких газойлів каталітичного і термічного крекінгу і 5-30 мас. % зазначеного ароматичного розчинника. Технічний результат — розширення ресурсів маслянистих антисептиків для деревини на основі високов’язких маслянистих фракцій важкого газойлю термічного крекінгу і важкого газойлю каталітичного крекінгу, забезпечують хорошу проникаючу (пронизує) здатність і мають більш низьку температуру застигання. 1 табл.

Винахід відноситься до складу антисептика нафтового для просочення деревини та може бути використано для захисту деревини від биоразрушений, зокрема для просочення дерев’яних шпал і брусів.

Відомий нафтової просочувальний матеріал, що представляє собою суміш кам’яновугільного масла (ГОСТ 2270-74, «Масло кам’яновугільне для просочення деревини») і нафтового масла-мягчителя, що випускається згідно ТУ 38.301.08 — 31 — 89 «Масло-мягчитель ХМ-I».

Проте при виготовленні робочої суміші, що складається з кам’яновугільного масла, що має щільність при 20°З в межах 1090-1130 кг/м 3. і нафтового масла-мягчителя ХМ-1, що має щільність при 20°З в межах 890-910 кг/м 3. з застосуванням в якості перемішують агента гострого водяної пари, після охолодження і відстою в резервуарі утворюється тришарова система: нижній шар — кам’яновугільне масло; середній шар — вода; верхній шар — масло-мягчитель. Для підтримки в резервуарі однорідної системи необхідно здійснювати постійну циркуляцію суміші за схемою: резервуар→насос→резервуар, що потребує великих енергетичних витрат і відіб’ється на собівартості продукту.

Відомо кам’яновугільне шпалопропиточное масло (ГОСТ 2270-74), що містить у своєму складі вузьку маслянисту фракцію термічного походження і представляє собою суміш першої антраценовой фракції (280-360°З) і фракції поглинального масла (235-300°З) [Довідник коксохимика Т. 3/під ред. Інженера А. К. Шовків. — М. Металургія. 1960. — С. 66].

До недоліків кам’яновугільного шпалопросочувального масла відносяться наступні фактори.

1. Кам’яновугільне шпалопропиточное олія містить у своєму складі до 0,3% речовин нерозчинних в толуолі (карбоидов і карбенов) і до 1,5% води, що негативно впливає на процес просочення деревини, погіршуючи загальне поглинання антисептика деревиною.

2. По токсичності кам’яновугільне шпалопропиточное масло відноситься до 2-го класу небезпеки (высокоопасное), що створює підвищену небезпеку з точки зору санітарно-гігієнічного та екологічного стану шпалопропиточных заводів. Кам’яновугільне масло володіє високою ступенем концерогенности.

3. Кам’яновугільне шпалопропиточное масло готують шляхом змішування і сумісної кристалізації першої антраценовой фракції і поглинального масла з подальшим відділенням кристалів на центрифузі. Щільністю кристали відокремити не вдається.

4. Істотним недоліком кам’яновугільного шпалопросочувального масла є його схильність до осадкообразованию в процесі зберігання і транспорту, що призводить до необхідності «розмивання осаду» в залізничних цистернах і безповоротних втрат при зберіганні в резервуарах.

5. Кам’яновугільне шпалопропиточное масло (креозот) має різкий неприємний і дуже стійкий запах, що негативно впливає на обслуговуючий персонал шпалопропиточных заводів і експлуатаційників, використовують шпали просочені при укладанні їх на залізничних коліях.

Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого винаходу є антисептична рідина для просочення деревини (патент РФ №2065356, В27К 3/50 від 20.08.1996 р.), що містить 80-85% маслянистих фракцій термічного крекінгу (термогазойль), що википають в межах 220-450°З 15-20% розчинника — вуглеводневої фракції каталітичного крекінгу, що википають в межах 180-340°С.

До недоліків відомої антисептичної рідини відносяться наступні.

1. Недостатньо висока фунгіцидна токсичність цієї рідини по відношенню до грибів і бактерій, які руйнують дерев’яні шпали і бруси.

2. Використання в якості розчинника великої кількості (15-20%) дефіцитної фракції — вуглеводневої фракції каталітичного крекінгу, що википають в межах 180-340°З, яка до того ж володіє низькою (нижче 80°С) температурою спалаху.

Поставлена технічна задача досягається тим, що антисептик нафтової для просочення деревини з ароматичним розчинником, що містить маслянисті фракції термокаталітіческого газойлю і ароматичний розчинник, відрізняється тим, що в якості маслянистих фракцій термокаталітіческого газойлю він містить суміш маслянистих фракцій важкого газойлю каталітичного крекінгу, що википають в межах 300-450°С (50-90 мас.%) і маслянистих фракцій важкого газойлю термічного крекінгу, що википають в межах 200-400° (10-50 мас.%), а як ароматичного розчинника містить концентрат ароматичних вуглеводнів З9- 11. отриманий в процесі селективної екстракції каталізата, що утворюється після каталітичного риформінгу бензину, взятих у наступному співвідношенні, мас.%:

зазначена суміш важких газойлів

Короткий опис статті: антисептик хм-11 Винахід відноситься до хімічної промисловості, зокрема до отримання антисептичних просочувальних складів, які використовуються для захисту деревини від биоразрушений, особливо для антисептичної просочення дерев’яних шпал і брусів антисептик хм-11

Джерело: Антисептик нафтової для просочення деревини з ароматичним розчинником

Також ви можете прочитати